بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


گزارش تصویری از اولین نمایشگاه صنعت هوایی و تجهیزات فرودگاهی در تهران

 

اولین نمایشگاه صنعت هوایی و تجهیزات فرودگاهی در تهران از تاریخ 25 الی 27 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران در حال برگزاری است.

شما را به دیدن تصاویری از این رویداد دعوت می کنیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع