بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


وجود زیرساخت های لازم برای معلولان در نمایشگاه بین المللی

به گفته معاون فنی مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران، زیرساخت های لازم در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ایجاد شده است و رضایت معلولان و جانبازان نیز از این موضوع در حد مطلوبی قرار دارد. 

به گزارش پایگاه خبری گسترش، حسین میرظفرجویان، معاون فنی مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران در حاشیه مراسم چالش «یک ساعت با ویلچر» گفت: سعی داشتیم بر اساس مبلمان شهری و قوانین ملی ساختمان تلاش کنیم که بخشی از تسهیلات را برای معلولان فراهم کنیم تا دسترسی به تمام سالن ها و ساختمان های نمایشگاه داشته باشند.

وی در ادامه افزود: در همین زمینه می توانیم بگوییم که در اکثر سالن ها و اکثر ساختمان ها اداری این مورد فراهم شده تا معلولان و جانبازان عزیز بتوانند به راحتی به امور خود رسیدگی کنند. ضمن اینکه قدمت ساختمان ها بسیار زیاد است و قوانین در آن ها رعایت نشده است. در چنین ساختمان هایی سعی داشتیم تا با استفاده از آسانسور و رمپ فضای مناسب را برای استفاده این افراد ایجاد کنیم.

میرظفرجویان اشاره کرد: ما یک بخشی را باید در حوزه نرم افزاری جلو ببریم و در نظر داشته باشیم که امکانات رفاهی مانند ATM ها مخصوص این افراد تنظیم شود و در بخش ساخت و ساز هم به دنبال آن هستیم تا بتوانیم سالن و ساختمان های باقی مانده را تجهیز کنیم. 

 

 منبع

منبع