بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


شرکت کنندگان ویژه

شرکت کنندگان ویژه به شرکتهایی اطلاق می شود که در نمایشگاهی حضور داشته اند و مایل هستند تا مشخصات شرکت خود را به همراه عکسهایی از غرفه خود به نمایش بگذارند. غرفه داران می توانند با انتخاب منوی اشتراک ویژه از طریق پنل کاربری خود برای هر نمایشگاه ویژه شوند تا کاربران ادفیر از حضور و غرفه آنها مطلع شوند.

الماس کویر

الماس کویر

فرش ماهور

فرش ماهور

فرش ایده ال

فرش ایده ال

فرش ساوین

فرش ساوین

شرکت بازرگانی ست

شرکت بازرگانی ست

فرش عرش

فرش عرش

فرش خاتم

فرش خاتم

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

شرکت گازسوزان

شرکت گازسوزان

شرکت آریا ترانسفو

شرکت آریا ترانسفو

شرکت ناردیس

شرکت ناردیس

شرکت فراسان

شرکت فراسان

شرکت صنعتی داداش برادر(شونیز)

شرکت صنعتی داداش برادر(شونیز)

شرکت شکلات باراکا

شرکت شکلات باراکا

شرکت آنیش

شرکت آنیش