بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

انجمن ناشران ترکیه

انجمن ناشران ترکیه

اوربان کنساو Urban Expositions

شرکت برگزارکننده اوربان کنساو Urban Expositions

اکسپوترید آرژانتین Expotrade Argentina

شرکت برگزارکننده اکسپوترید آرژانتین Expotrade Argentina

ای دی اف پاریسADF (Association dentaire française)

شرکت برگزارکننده ای دی اف پاریسADF (Association dentaire française)

ای و ای ایکس سئول Korea E & Ex Inc.

شرکت برگزارکننده ای و ای ایکس سئول Korea E & Ex Inc.

ایبریکس کو .ال تی دی Ibrix Co., Ltd

ایبریکس کو .ال تی دی Ibrix Co., Ltd

ایتالیا کریا سرل Italia Crea Srl

ایتالیا کریا سرل Italia Crea Srl

ایتکا Iteca

ایتکا Iteca

ایتی گروپ پی ال سی ITE Group Plc

ایتی گروپ پی ال سی ITE Group Plc

ایران ترانسفو

برگزارکننده نمایشگاه

ایزی فیر انگلیس و ایرلند easyFairs UK & Ireland

شرکت برگزارکننده ایزی فیر انگلیس و ایرلند easyFairs UK & Ireland

ایفرا Ifra

ایفرا Ifra

اینفورما سوئیس Informa Exhibitions

شرکت برگزارکننده اینفورما سوئیس Informa Exhibitions