بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

پالار سامانه

تعدادی از نمایشگاه های برگزار شده توسط پالار سامانه: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تلکام) : چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات واطلاع رسانی (irantelecom 2013)

پالم بیچ Palm Beach Show Group

شرکت برگزارکننده پالم بیچ Palm Beach Show Group

پژوهشگاه شاخص پژوه

پژوهشگاه شاخص پژوه

پگاسوز کراچی Pegasus Consultancy (Pvt.) Ltd.

شرکت برگزارکننده پگاسوز کراچی Pegasus Consultancy (Pvt.) Ltd.

پلازا ایونتس لندن PLASA Events Ltd

شرکت برگزارکننده پلازا ایونتس لندن PLASA Events Ltd

پن ولPennWell Conferences & Exhibitions

شرکت برگزارکننده پن ول PennWell Conferences & Exhibitions

پویا نگار سرام پارسیان

نجام فعالیت های بازرگانی شامل صادرات و واردات و تهیه و توزیع مواد اولیه و ماشین آلات صنعت کاشی و سرامیک

پیام خاص نمایشگاه های آرمانی

برگزارکننده نمایشگاه

تارسوس فرانسه-پاریس Tarsus France

شرکت برگزارکننده تارسوس فرانسه-پاریس Tarsus France

تایتارا تایپه TAITRA (Taiwan External Trade Development Council)

شرکت برگزارکننده تایتارا تایپهTAITRA (Taiwan External Trade Development Council)