بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

Fira de Barcelona

Fira de Barcelona

Fleet Events GmbH

شرکت برگزار کننده Fleet Events GmbH

GHM

شرکت برگزارکننده آلمانی GHM

GL Events Exhibitions

شرکت برگزارکننده جی ال ایونتس پاریس GL Events Exhibitions

Grace Fair International Ltd

شرکت برگزار کننده Grace Fair International Ltd

Hamburg Messe und Congress

شرکت برگزار کننده Hamburg Messe und Congress

Hannover Fairs China Ltd

شرکت برگزارکننده Hannover Fairs China Ltd

Hong Kong Exhibition Services Ltd.

شرکت برگزارکنندهHong Kong Exhibition Services Ltd.

Hong Kong Fur Federation

Hong Kong Fur Federation

Hong kong-Asia Exhibition (Holdings) Ltd.

Hong kong-Asia Exhibition (Holdings) Ltd.

IEEE

شرکت برگزارکنندهIEEE