بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

InfoEX-World Services Ltd.

شرکت برگزار کننده InfoEX-World Services Ltd.

Informa Exhibitions — Asia

برگزارکننده

Informa Exhibitions Pte Ltd

شرکت برگزارکننده Informa Exhibitions Pte Ltd

Informa Telecoms & Media

شرکت برگزارکننده Informa Telecoms & Media

Insights

شرکت INSIGHTS

International Expo-Consults

International Expo-Consults شرکت مشاوره و نمایشگاهی

ITE Turkey

برگزارکننده

ITMA (International Traffic Medicine Association)

شرکت برگزارکننده ITMA (International Traffic Medicine Association)

Koelnmesse GmbH

شرکت برگزارکنندهKoelnmesse GmbH

Konamii

این شرکت تازه شروع به کار کرده

Maarefah Management

شرکت برگزارکننده Maarefah Management