بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

Mack Brooks Exhibitions (Shanghai) Ltd.

شرکت برگزارکننده Mack Brooks Exhibitions (Shanghai) Ltd.

Marmara

برگزارکننده

Messe Berlin GmbH

شرکت برگزارکننده Messe Berlin GmbH

Messe Düsseldorf GmbH

شرکت برگزار کننده Messe Düsseldorf GmbH

Messe Essen GmbH

شرکت برگزار کننده Messe Essen GmbH

Messe Frankfurt Istanbul

برگزار کننده

Messe Frankfurt RUS

برگزلرکننده نمایشگاه

Midexpo - Exhibitions & Fairs

Midexpo - Exhibitions & Fairs

NBAA (National Business Aircraft Association, Inc)

شرکت برگزارکننده ان بی ای ای واشنگتون NBAA (National Business Aircraft Association, Inc)

NürnbergMesse China Co., Ltd.

شرکت برگزارکننده NürnbergMesse China Co., Ltd.

Oil Council

شرکت برگزارکننده Oil Council

Orgacom

Orgacom

Orient International Exhibition Co., Ltd

شرکت برگزارکننده Orient International Exhibition Co., Ltd