بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

کورومودا سائوپائولو Couromoda Feiras Comerciais

شرکت برگزارکننده کورومودا سائوپائولو Couromoda Feiras Comerciais

کولوکوییم پاریس-سی دکس Colloquium

شرکت برگزارکننده کولوکوییم پاریس-سی دکس Colloquium

کوهند سئول KOHAND (Korea Federation of Handicrafts Cooperatives)

شرکت برگزارکننده کوهند سئول KOHAND (Korea Federation of Handicrafts Cooperatives)

کی آی ای اف سئول KIAF

شرکت برگزارکننده کی آی ای اف سئول KIAF

کی ای اف (کویت اینترنشنال فیر) (KIF (Kuwait International Fair

کی ای اف (کویت اینترنشنال فیر) (KIF (Kuwait International Fair

کی و دی هند K & D Communications Ltd.

شرکت برگزارکننده کی و دی هند K & D Communications Ltd.

کیان نمای زنگان

برگزارکننده نمایشگاه

کیمیاگرقرن ایرانیان

نمایشگاه اختصاصی ایران در ارمنستان - 28-30 مهرماه 1396

کینگسمن سی.ام.تی.ای.کو.لیتد Kingsmen C.M.T.I. Co., Ltd.

کینگسمن سی.ام.تی.ای.کو.لیتد Kingsmen C.M.T.I. Co., Ltd.

یو آی تی ای ارمنستان UITE (Union of Information Technology Enterprises of Armenia)

شرکت برگزارکننده یو آی تی ای ارمنستانUITE (Union of Information Technology Enterprises of Armenia)

یو اس جی بی سی واشنگتون USGBC (U.S. Green Building Council)

شرکت برگزارکننده یو اس جی بی سی واشنگتون USGBC (U.S. Green Building Council)

یو بی ام آسیا-تایلند UBM ASIA (Thailand) Co Ltd.

شرکت برگزارکننده یو بی ام آسیا-تایلندUBM ASIA (Thailand) Co Ltd.

یوبی ام اکسیبیشن سنگاپور پیتی ال تی دی UBM Exhibition Singapore Pte Ltd.

یوبی ام اکسیبیشن سنگاپور پیتی ال تی دی UBM Exhibition Singapore Pte Ltd.