بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

کان سپتیوم ! گروپ Conceptum! Group

کان سپتیوم ! گروپ Conceptum! Group

کانتیننتال اکسپو پاریس Continental Expo

شرکت برگزارکننده کانتیننتال اکسپو پاریس Continental Expo

کانورسیشنز اند فیر (ایندیا) پیتیوی التی دی Conventions & Fairs (India) Pvt Ltd.

کانورسیشنز اند فیر (ایندیا) پیتیوی التی دی Conventions & Fairs (India) Pvt Ltd.

کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

کانون تبلیغات آگه رسانه

برگزار کننده نمایشگاهها سمینارها

کانون تبلیغاتی آوای موفق

برگزار کننده نمایشگاه مدیریت شهری

کتاب دریایی ایرانیان

برگزار کننده نمایشگاهها و همایشها

کلاریون لندن Clarion Events Ltd

شرکت برگزارکننده کلاریون لندن Clarion Events Ltd

کمیته ملی ربوکاپ ایران

برگزار کننده نمایشگاههای ملی روبوکاپ

کوانتوم بیزنس مدیا کرویدون Quantum Business Media

شرکت برگزارکننده کوانتوم بیزنس مدیا کرویدون Quantum Business Media

کواکس سئولCOEX (Convention & Exhibition)

شرکت برگزارکننده کواکس سئولCOEX (Convention & Exhibition)

کورومودا سائوپائولو Couromoda Feiras Comerciais

شرکت برگزارکننده کورومودا سائوپائولو Couromoda Feiras Comerciais

کولوکوییم پاریس-سی دکس Colloquium

شرکت برگزارکننده کولوکوییم پاریس-سی دکس Colloquium

کوهند سئول KOHAND (Korea Federation of Handicrafts Cooperatives)

شرکت برگزارکننده کوهند سئول KOHAND (Korea Federation of Handicrafts Cooperatives)