بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

کیمیاگرقرن ایرانیان

نمایشگاه اختصاصی ایران در ارمنستان - 28-30 مهرماه 1396

کینگسمن سی.ام.تی.ای.کو.لیتد Kingsmen C.M.T.I. Co., Ltd.

کینگسمن سی.ام.تی.ای.کو.لیتد Kingsmen C.M.T.I. Co., Ltd.

یو آی تی ای ارمنستان UITE (Union of Information Technology Enterprises of Armenia)

شرکت برگزارکننده یو آی تی ای ارمنستانUITE (Union of Information Technology Enterprises of Armenia)

یو اس جی بی سی واشنگتون USGBC (U.S. Green Building Council)

شرکت برگزارکننده یو اس جی بی سی واشنگتون USGBC (U.S. Green Building Council)

یو بی ام آسیا-تایلند UBM ASIA (Thailand) Co Ltd.

شرکت برگزارکننده یو بی ام آسیا-تایلندUBM ASIA (Thailand) Co Ltd.

یوبی ام اکسیبیشن سنگاپور پیتی ال تی دی UBM Exhibition Singapore Pte Ltd.

یوبی ام اکسیبیشن سنگاپور پیتی ال تی دی UBM Exhibition Singapore Pte Ltd.

یوبی ام ایندیا پی وی تی .التیدی UBM India Pvt. Ltd.

یوبی ام ایندیا پی وی تی .التیدی UBM India Pvt. Ltd.

یوروپکسپو پاریس Europexpo

شرکت برگزارکننده یوروپکسپو پاریس Europexpo

یونیتچ اکسیبیشن پیویتی.التی دی Unitech Exhibitions Pvt. Ltd.

یونیتچ اکسیبیشن پیویتی.التی دی Unitech Exhibitions Pvt. Ltd.