بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

Tobias Renz Fair

شرکت برگزار کننده Tobias Renz Fair

UBM Canon

شرکت برگزارکننده UBM Canon

UBM China (Guangzhou) Co Ltd

شرکت برگزارکننده UBM China (Guangzhou) Co Ltd

United Business Media

شرکت برگزارکننده United Business Media

VIETRADE - Vietnam Trade Promotion Agency

شرکت برگزارکننده ویه ترید ویتنامVIETRADE - Vietnam Trade Promotion Agency

Vincentz Network GmbH & Co. KG

شرکت برگزار کنندهVincentz Network GmbH & Co. KG

VNU Exhibitions Asia Ltd.

شرکت برگزار کننده VNU Exhibitions Asia Ltd.

VNU Exhibitions Europe

شرکت برگزارکننده VNU Exhibitions Europe

voli fuar hizmetleri A.S.

برگزارکننده

Weyou Group

Weyou Group

World Finance Council

برگزارکننده

Worldbex Services International

Worldbex Services International

Yasn International Exhibition Co., Ltd.,

Yasn International Exhibition Co., Ltd.,شرکت برگزارکننده