بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها

سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست 2019 تهران
سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست 2019 تهران
سومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته تهران
سومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته تهران
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) تهران
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران
هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران
هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران
پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی،مدیریت بحران، امداد و نجات تهران
پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی،مدیریت بحران، امداد و نجات تهران
ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران
ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران
چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته تهران
چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته (Iran Conmin 2019) تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته (Iran Conmin 2019) تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
سومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته تهران
سومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته تهران
ششمین نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی،زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته تهران
ششمین نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی،زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته تهران
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) تهران
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) تهران