بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
سومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته تهران
سومین نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی حلال و صنایع وابسته تهران
ششمین نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی،زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته تهران
ششمین نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی،زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته تهران
یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد
یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) تهران
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری) تهران
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی تهران
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و محصولات نساجی تهران
هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک تهران
هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک تهران
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری مشهد
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری مشهد
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت تهران
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد
پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات وتأسیسات بیمارستانی تهران
پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات وتأسیسات بیمارستانی تهران
بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور تهران
بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور تهران
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران