بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


  • شانزدهمین نمایشگاه بیت المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی استانبول
  • بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی استانبول

نمایشگاههای پیش رو

دومین نمایشگاه اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی تهران
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته تهران
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران
چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی تهران
بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران
هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته تهران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی داروئی و آزمایشگاهی تهران
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران