بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاههای پیش رو

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران
هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
دومین نمایشگاه بین المللی کاغذ،مقوا، فرآورده های سلولوزی و ماشین آلات مربوطه تهران
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل تهران
دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک تهران