بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاههای پیش رو

سومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته تهران
سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست 2019 تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب تهران
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) تهران
پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی،مدیریت بحران، امداد و نجات تهران
هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران
ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران
چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته (Iran Conmin 2019) تهران