بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


  •  بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول
  • نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
  • نمایشگاه بین المللی صنعت و تولید قطر

نمایشگاههای پیش رو

نمایشگاه بازار سفر کشورهای عربی (atm)دبی
نمایشگاه بین المللی نساجی دبی
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول
نمایشگاه استخر استانبول
نمایشگاه اتومکانیکا دبی (Automechanika Dubai)
نمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی استانبول
نمایشگاه انرژی و محیط زیست استانبول (ICCI)
نمایشگاه تجهیزات فرودگاهی دبی
نمایشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی دبی
نمایشگاه کفش و چرم استانبول (AYSAF)
پنجاه و نهمین نمایشگاه پاپوش ,چرم و مواد اولیه مرتبط
AYSAF 2018
پنجاه و نهمین نمایشگاه پاپوش ,چرم و مواد اولیه مرتبط
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول
EVTEX 2018
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
Sports week 2018
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
IDEX ISTANBUL
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
 نمایشگاه بین المللی کفش استانبول
AYMOD ISTANBUL
نمایشگاه بین المللی کفش استانبول