بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


  • شانزدهمین نمایشگاه بیت المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی استانبول
  • بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی استانبول

نمایشگاههای پیش رو

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته تهران
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی داروئی و آزمایشگاهی تهران
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تهران
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر تهران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران
هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران